Monthly Archives: November 2013

โครงสร้างเหล็กสำหรับรถยนต์

โครงสร้างเหล็กสำหรับรถยนต์

โครงสร้างเหล็กสำหรับรถยนต์

เชื่อเหลือเกินครับว่าโครงสร้างที่สำคัญสำหรับการผลิตรถยนต์ในส่วนขององค์ประกอบหลักนั้น ในเรื่องของเหล็กก็ถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ๆ เลยครับ เพราะว่าเหล็กนี่หล่ะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำหรับการสร้าง หรือว่าการทำให้โครงสร้างของรถยนต์นั้นมีความแข็งแรง และคงทนอย่างที่สุด ถึงแม้องค์ประกอบอื่น ๆ ที่ต้องใช้เหล็กเช่นเดียวกันอย่างเช่นเครื่องยนต์นั้น ก็ยังเป็นแค่ส่วนที่จะทำให้ขับเคลื่อนเท่านั้นครับ

ดังนั้นเหล็กจึงเป็นส่วนที่สำคัญมากที่สุด สำหรับการหล่อ และสร้างรถยนต์ในปัจจุบัน เพราะว่าเหล็กมีมวลความหนา และคงทนแข็งแรง ทนต่อความร้อนได้ดี ถ้าหากความร้อนไม่ถึง ก็ยากอย่างแน่นอนครับ ที่จะให้โครงสร้างต่าง ๆ ที่ทำขึ้นจากเหล็กเหล่านี้นั้น ละลายตามไปด้วย ด้วยเหตุนี้นี่เอง เราจึงต้องศึกษาและค้นคว้าอยู่เสมอในเรื่องของการทำเหล็ก เพื่อประกอบงานเกี่ยวกับรถยนต์นั่นเองครับ

สำหรับเพื่อน ๆ ก็เช่นเดียวกันนะครับ ถ้าสนใจร้านค้า หรือว่าอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าสำหรับทำงานเหล็กโดยเฉพาะ ผมขอแนะนำที่นี่เลยครับเยลโล่เพจ เว็บที่รวบรวมร้านค้า พร้อมข้อมูลต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วน และมีความแน่นอนมากที่สุดเท่านั้นเองครับ สำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังมองหาร้านค้าอยู่นั้น แนะนำให้ไปหาที่เว็บไซต์นี้เลยครับ รับรองจะพบกับร้านค้าทีมีธุรกิจหลักเกี่ยวกับเหล็กอย่างแน่นอนเลยทีเดียว http://category.yellowpages.co.th/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81

ชาวบ้านหนี้พุ่ง!! ครึ่งปี 56 ครัวเรือนละ 1.59 แสนบาท

รายงานข่าวจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เปิดเผยผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ช่วง 6 เดือนแรกปี 56 โดยสำรวจครัวเรือนตัวอย่าง 26,000 ครัวเรือน ทั่วประเทศ พบว่า ครัวเรือนหนี้สินมากถึง 54.4% โดยมีหนี้สินเฉลี่ย 159,492 บาทต่อครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นการก่อหนี้เพื่อใช้ในครัวเรือน คือ ซื้อบ้าน ซื้อที่ดิน ใช้อุปโภคบริโภค และเป็นหนี้เพื่อใช้ในการศึกษา ขณะที่หนี้สินเพื่อใช้ในการลงทุนและอื่น ๆ นั้น พบว่า ส่วนมากเป็นหนี้ที่ใช้ทำการเกษตร และใช้ในธุรกิจ

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาว่า แต่ละครัวเรือนมีหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบเท่าใดนั้น พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นหนี้ในระบบ โดยครัวเรือนที่มีหนี้ในระบบอย่างเดียวมีถึง 91.6% และครัวเรือนที่มีหนี้ทั้งในระบบ นอกระบบ 3.8% ส่วนครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบอย่างเดียว มีเพียง 4.6% ขณะเดียวกันยังพบด้วยว่า จำนวนเงินเฉลี่ยของครัวเรือนที่เป็นหนี้ในระบบสูงกว่าหนี้นอกระบบสูงถึง 50 เท่า โดยหนี้สินในระบบมีอยู่ 156,356 บาท ส่วนหนี้นอกระบบมีอยู่ 3,136 บาท

ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณารายได้ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของครัวเรือนเป็นรายภาค พบว่า กทม. และ 3 จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงกว่า ภาคอื่นมาก คือ 44,129 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายและหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงเช่นเดียวกัน คือ 33,095 บาท และ 283,560 บาท ตามลำดับ และมีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายต่อรายได้ 75%

นอกจากนี้ยังพบว่า ครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภาคที่มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายต่อรายได้สูงสุดถึง 79.1% ซึ่งจะทำให้เกิดการออม หรือชำระหนี้ได้น้อยมากเมื่อเทียบกับครัวเรือนในภาคเหนือที่มีสัดส่วนของค่า ใช้จ่าย ต่อรายได้ต่ำสุด คือ 72% ทำให้เก็บออม และมีเงินชำระหนี้ได้มากกว่าภาคอื่น ๆ

อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบหนี้สินต่อรายได้ของครัวเรือนในรอบ 9 ปีที่ผ่านมา ได้ลดลงจากปี 47 คือ 7 เท่า เป็น 5.8 เท่าในปี 54 แต่กลับเพิ่มขึ้นมากในปี 56 อาจมีเหตุผลมาจากหลายครัวเรือนได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยในปี 54 ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และผลผลิตทางการเกษตร จึงทำให้เกิดการก่อหนี้เพื่อฟื้นฟูความเสียหายดังกล่าว

ทั้งนี้หากพิจารณาถึงด้านรายได้นั้น พบว่า ครัวเรือนทั่วประเทศมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 25,403 บาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการทำงาน 73.5% ได้แก่ ค่าจ้างและเงินเดือน กำไรสุทธิจากการทำธุรกิจ และกำไรสุทธิจากการทำการเกษตรและมีรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการทำงาน เช่น เงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นนอกครัวเรือน และรัฐ รายได้จากทรัพย์สิน เช่นดอกเบี้ย รวมทั้งยังมีรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงินที่อยู่ในรูปสวัสดิการ สินค้า และบริการต่าง ๆ

ธุรกิจคอนโดมือสองจะยังเติบโตได้ต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจ

พฤติกรรมการซื้ออสังหาริมทรัพย์จะเริ่มเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในปี 2556 เป็นผลจากปัจจัยที่สำคัญคือราคาขาย เนื่องจากราคาขายคอนโดมือสองสร้างเสร็จในเมืองมีราคาค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับราคาทรัพย์ประเภทเดียวกันในประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ แต่มีราคาที่ถือได้ว่าสูงสำหรับผู้ซื้อภายในประเทศ ดังนั้นจะส่งผลให้ผู้ซื้อภายในประเทศหันไปซื้อหรือลงทุนในทรัพย์ที่เป็นบ้านเดี่ยวหรือทรัพย์ประเภทอื่นๆมากขึ้น ถึงแม้ว่าทรัพย์เหล่านั้นจะอยู่นอกเมืองออกไปก็ตามเพราะนโยบายรถคันแรกของภาครัฐทำให้ทุกๆ คนมีโอกาสหรือสามารถตัดสินใจซื้อรถกันมากยิ่งขึ้นประกอบกับระบบขนส่งมวลชนในอนาคตคือระบบรถไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่ต่างๆ ก็จะทำให้ทุกคนจากทุกพื้นที่สามารถเดินทางได้สะดวกมากขึ้น

ทั้งนี้การตัดสินใจซื้อจะสอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของเมืองและการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนซึ่งจะทำให้มีพื้นที่เปิดใหม่เพื่อพัฒนามากยิ่งขึ้น การรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังคงเป็นประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดประเด็นหนึ่งของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ถึงแม้ว่ารายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ประเทศไทยและสมาชิกในประชาคมอาเซียนกำลังจะเดินหน้านั้นอาจจะยังไม่เปิดเผยหรือเห็นเป็นรูปธรรมที่เด่นชัด แต่น่าจะมีการคาดการณ์เป็นวงกว้างในเรื่องของโอกาสต่างๆที่การรวมตัวครั้งสำคัญนี้จะส่งผลกระทบต่อตลาดอสังหาฯไทย

ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าจับตามองอย่างใกล้ชิด สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คอนโดมือสองไทยจะยังเติบโตได้ต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจที่มีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตระดับ 5% โดยมีปัจจัยเกื้อหนุนในเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มลดลง ซึ่งจะทำให้การซื้ออสังหาริมทรัพย์ขยายตัว นอกจากนี้ความได้เปรียบของราคาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศโซนเอเชียด้วยกัน อาทิ จีน สิงคโปร์ และฮ่องกง ยังนับว่ามีราคาที่ไม่สูง ขณะที่ในอนาคตไทยจะมีความได้เปรียบจากการเป็นศูนย์กลางของ AEC อีกด้วย ดังนั้นจึงนับว่าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยจึงน่าจะได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นอีก

กระบวนการของปั้มน้ำ Pump ที่ดี

กระบวนการของปั้มน้ำ Pump ที่ดี

กระบวนการของปั้มน้ำ Pump ที่ดี

สวัสดีครับ วันนี้นะครับผมจะมาเล่าทุกเรื่องทุกราวเกี่ยวกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับปั้มน้ำ หรือว่าที่เราเรียกกันง่าย ๆ ว่า Pump นั่นเองครับ ปั้มน้ำ หรือว่า Pump เนี่ยมีความสำคัญอย่างมากในแถบชานเมือง หรือที่ ๆ ที่น้ำประปาไหลเข้าไม่ถึง หรือไหลเข้าถึงแต่ไม่ได้มีมีกำลังส่งสูงมากนัก ปั้มน้ำจึงมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากครับ สำหรับการที่จะส่งกำลังให้น้ำนั้นไหลแรงมากขึ้น หรือสามารถนำไปใช้กับการประยุกต์ไม่เหลืออย่างแน่นอนครับ ซึ่งเพื่อน ๆ ผมหลายคนที่มีโอกาสได้ใช้นั้น ปั้มน้ำเหล่านี้มีความหมายที่สำคัญมาก ๆ ครับ และทุกปั้มน้ำนั้นจะต้องมีคุณภาพอย่างแท้จริง

จริง ๆ ปั้มน้ำหรือว่า Pump ก็มีอีกหลายหลายรายการ หลายยี่ห้อนะครับ ช่างปั้่มน้ำส่วนใหญ่จะเลือก Pump ที่มีกระบวนการทำงานที่ดี เช่นมองแล้วรู้เลยว่าสินค้าอุตสาหกรรมประเภทนี้นั้น จะต้องมีระบบการทำงานที่ยอดเยี่ยม ไม่ชำรุดง่าย หรือถ้าหากซื้อปั้มประเภทถูก ๆ มาก็ต้องดูให้ดีว่าวัสดุที่ใช้ในองค์ประกอบของกระบวนการทำงานของปั้ม Pump นั้น มีความแข็งแรงทนทานมากน้อยแค่ไหน ทุก ๆ เรื่องของปั้มน้ำนั้น จะต้องมองให้ละเอียด เพราะบางครั้งเราไม่ได้อยู่ดูแลมันบ่อยมากนัก

บทเวลาจะเสีย หรือชำรุดก็จะมีปัญหาขึ้นมามาก การใช้ Pump ประเภทนี้นั้น จะต้องมองหาปั้มที่มีลักษณะกระบวนการทำงานที่ดีโดยเฉพาะ เพราะการทำงานนั้นเหมือนกัน แต่ระบบการใช้วัสดุในการดันน้ำ หรือส่งกำลังนั้นแตกต่างกันอย่างแน่นอนครับ ช่างทั้งหลายโปรดจงวิเคราะห์อย่างหนักแน่นที่สุดครับ สำหรับใครที่สนใจซื้อ Pump แนะนำที่ ebarathailand เลยครับ รายละเอียดภายในเว็บไซต์ครับ http://www.ebarathailand.com/

เซเรบอสฯ มอบทุนวิจัยพัฒนาสมอง

เห็นความสำคัญทางด้านโภชนาการ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด จึงร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร ชมรมโภชนวิทยามหิดล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก คณะการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต และมูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย จัดประชุมวิชาการด้านโภชนาการเซเรบอส อวอร์ด คอนเฟอเรนซ์ ประจำปี 2013 ภายใต้หัวข้อ “อาหาร และโภชนาการส่งเสริมสุขภาพสมอง” ให้แก่บุคลากรทางด้านสาธารณสุขของไทย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมประกาศผลงานวิจัยดีเด่นในโครงการ “ทุนวิจัยเซเรบอสอวอร์ด ประจำปี 2513” โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ในการนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงานประชุมฯ และประทานรางวัลทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด 2013 และทุนวิจัยทางสมองของศูนย์วิจัยสมองแบรนด์ ให้แก่นักวิจัยไทยที่มีผลงานดีเด่น มีรับสั่งแสดงความชื่นชมผู้ที่ได้รับรางวัล ตลอดจนผู้ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการทุนวิจัยเซเรบอส ในการค้นคว้าวิจัยทางโภชนาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมมีพระดำรัสเปิดงานว่า “บุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องมีความรู้ด้านโภชนาการ และการส่งเสริมสุขภาพสมอง เพื่อใช้ในการดูแลให้ความรู้ผู้รับบริการ ซึ่งยังต้องพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง การประชุมวิชาการครั้งนี้ นอกจากผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้เพิ่มขึ้นแล้ว ผู้ที่ได้รับทุนวิจัยยังมีโอกาสเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณชนและกระตุ้นให้เกิด งานวิจัยใหม่ๆ อีกด้วย”

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ผู้ก่อตั้งทุนวิจัยกล่าวถึงรายละเอียดของโครงการทุนวิจัยเซเรบอสอวอร์ดว่า เป็นโครงการสนับสนุนให้นักวิจัยไทยร่วมส่งผลงานเพื่อขอรับทุนที่เกี่ยวข้อง กับด้านโภชนศาสตร์ เภสัช ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการของไทย และส่งเสริมด้านโภชนาการและสุขภาพให้คนไทย ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ได้มอบทุนวิจัยปีละ 5 แสนบาท โดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ ที่ผ่านมามีนักวิจัยได้รับทุนกว่า 37 ผลงาน

ในปีนี้มี 3 นักวิจัยดีเด่นที่ได้รับทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด 2013 ได้แก่ ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ ภาควิชาผลิต ภัณฑ์ประมง คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ กับผลงานวิจัยเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีเอ็นแคปซูเลชันในการเพิ่มความคงตัวให้กับแอสตาแซนธิน ธรรมชาติ สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร” น.ส.เครือวัลย์ พิรักษา นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก กับผลงานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้เป็นเบาหวาน ชนิดที่สอง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า” และ นพ.พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กับผลงานวิจัยเรื่อง “การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมเพื่อศึกษาสารสกัดจากรากและเหง้า ของต้นแบล็กโคฮอสในการรักษาอาการสัมพันธ์กับวัยหมดระดูระดับปานกลางถึง รุนแรงในสตรีไทย” ส่วนนักวิจัยที่ได้รับรางวัลทุนวิจัยทางสมองของศูนย์วิจัยสมองแบรนด์ ได้แก่ ดร.เพ็ญนภา ชลปฐมพิกุลเลิศ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยา ศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ และ ดร.สุคนธา งามประมวญ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล โดยทุนทั้งสองไม่มีข้อผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น

นอกจากนี้ภายในงานประชุมวิชาการยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยฉบับล่าสุด ซึ่งได้ตีพิมพ์ในวารสารโภชนาการ เมื่อเดือนส.ค.ที่ผ่านมานี้ โดย ศ.นพ.อัซซา เซน ได้ศึกษาค้นพบผลของซุปไก่สกัดว่ามีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพและความ สามารถในการจดจำของสมอง อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดสมาธิ จึงช่วยให้คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ จากการค้นพบนี้คณะนักวิจัยจะขยายผลการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาศักยภาพสมองของมนุษย์ไปอีกในอนาคต.

ประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ายิ่งขึ้นกว่าเดิม

ปัจจุบันจำนวนรถยนต์ที่ใช้เป็นพาหนะในการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินชีวิตมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดก็มีสถิติสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว ดังนั้นความจำเป็นในเรื่องการทำประกันรถยนต์จึงต้องมีเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะเป็นหลักประกันที่มั่นคงในการดำเนินชีวิตและธุรกิจในสังคม การให้บริการด้านประกันวินาศภัยและประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ โดยเน้นช่องทางการขายออนไลน์ อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ายิ่งขึ้นกว่าเดิม ภายใต้การดูแลของสำนักงานกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยรถยนต์ (คปภ.) ซึ่งได้รับอนุญาตการประกอบกิจการทางด้านนายหน้าประกันวินาศภัยถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริการทางด้านงาน

ประกันภัยรถยนต์และงานประกันวินาศภัย โดยมีบริการด้านประกันภัยครบวงจร ด้วยพนักงานคุณภาพที่ได้รับการอบรมพิเศษ เพื่อสนองความต้องการของท่านลูกค้าในทุกประเภทของสินค้าด้านประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ , ประกันภัยอุบัติเหตุ,ประกันสินค้า , ประกันอัคคีภัย , ประกันสุขภาพ , ประกันการขนส่งสินค้าทางบกและทางทะเล และประกันอื่นๆอีกมากมาย โดยจัดหาบริษัทประกันประเภทต่างๆจากบริษัทที่มีความชำนาญในแต่ละประเภทประประกันภัยรถยนต์ และทั้งนี้เรายังมีบริการชำระค่าเบี้ยประกันในแบบต่างทั้ง สด-ผ่อน ตัดบัตรเครดิต เพื่อให้ตรงกับความต้องการของท่านลูกค้า ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มรับส่วนลดทวีคุณถูกกว่าใครๆ และรับคำแนะนำกรณีท่านแนะนำต่อได้อีก

ควรพิจารณาความคุ้มครองหรือภัยที่กำลังเผชิญอยู่ พิจารณาเบี้ยประกันภัยว่าเป็นเท่าไร ไม่ใช่ไปดูว่าเบี้ยประกันภัยถูกหรือแพง หรือได้ส่วนลดเท่าไรก่อน โดยไม่สนใจอย่างจริงจังเลยว่าความคุ้มครองเป็นอย่างไร ซึ่งถือว่าเป็นข้อบกพร่องอย่างยิ่งของการซื้อประกันภัยรถยนต์ และเป็นการซื้อประกันภัยที่นำไปสู่ข้อโต้แย้งเมื่อมีเคลมเกิดขึ้น เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆในกรมธรรม์ อาจทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียเปรียบได้ จึงควรตรวจสอบข้อความต่างๆอย่างละเอียดถี่ถ้วน และทำความเข้าใจความหมายของถ้อยคำในกรมธรรม์ให้ดี

แฟชั่นเสื้อผ้าที่ประเทศภูฏาน http://www.earththaitravel.com/bhutan/bhutan.php

แฟชั่นเสื้อผ้าที่ประเทศภูฏาน

แฟชั่นเสื้อผ้าที่ประเทศภูฏาน

สวัสดีครับหลังจากที่มีโอกาสได้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศภูฏานกันมาบ้างแล้ว และมีโอกาสได้เห็นทริปดี ๆ ที่ประเทศภูฏานแล้ว สำหรับวันนี้ครับ ก็อาจจะพูดคุยเกี่ยวกับแฟชั่นการสวมใส่เสื้อผ้าของประเทศนี้กันดูครับ ผมคิดว่าไม่ว่าโลกเรานั้นจะก้าวไกลสักเพียงใด หรือจะมีคนสนใจแฟชั่นจากทั่วโลกยังไง ก็อาจจะต้องทึ่งกับวัฒนธรรมของประเทศภูฏานในเรื่องของแฟชั้่นการสวมใส่เสื้อผ้าอย่างแน่นอนครับ

ผมจำได้ว่าเสื้อผ้าลักษณะนี้ ผมเห็นตอนที่เจ้าชายจิกมี เดินทางมาเยือนประเทศไทยครับ ก็เลยหาข้อมูลมาเพิ่มเติมจากสารคดีในยูทูบก็พบว่าชุดที่ผู้ชายชาวภูฏานใส่เนี่ยเค้าเรียกว่า “โก๊ะ” ส่วนผู้หญิงเค้าจะเรียกว่า “คิระ” แต่ไม่ว่าจะอย่างไรสิ่งที่น่าทึ่งก็คือชาวภูฏานยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไว้อย่างแท้จริงครับ และภูฏานก็ไม่ใช่ประเทศที่จืดชืดอย่างที่ใครหลายคนคิดกันครับ คนที่นี่มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะเรื่องการติดต่อสื่อสารภาษาต่างประเทศอยู่ไม่น้อยเลย http://www.earththaitravel.com/bhutan/bhutan.php สำหรับใครที่สนใจไปเที่ยวที่ประเทศภูฏานแนะนำแพคเกจทัวร์เว็บนี้เลยครับ